Google AppsZákladní implementace - registrace, konfigurace DNS, prvotní konfigurace uživatelů, 1 hodina školení. Cena: 600,- Kč. OBJEDNAT

Rozšířená implementace - vše co základní implementace + directory sync. Cena: 3500,- Kč. OBJEDNAT

Verze Google Apps: