Helpdesk systém OTRS

OTRS je zkratkou slov Open source Ticket Request System. Jedná se o systém pro správu incidentů a požadavku.